Projekt Aktivně ve stáří

 

Projekt navazuje na registrovanou sociální službu (pečovatelská služba). Cílovou skupinou jsou senioři, kterým je poskytována pečovatelská služba. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které umožňují seniorům, zejména osobám se sníženou soběstačností, zapojovat se do společenství dalších seniorů s cílem předcházet izolaci těchto osob, udržovat a rozvíjet tělesnou kondici těchto osob. Senioři se již dlouhodobě do aktivit projektu zapojují, oceňují pestrou nabídku činností, které jim pomáhají aktivněji trávit volný čas a udržovat a rozvíjet své schopnosti.

Realizované aktivity:

  1. kondiční aktivity
  2. výtvarné dílny
  3. besedy na zajímavá témata
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0