Pečovatelská služba Oblastní charity Vimperk

Kde nás najdete

Adresa

Krátká 125, Vimperk 38501

Oblast působnosti

Vimperk, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Kosmo, Žárovná, Buk, Nové Hutě

Na koho se můžete obrátit

Miriam Dohnalová, DiS.

sociální pracovník
Tel.: 731 604 434 E-mail: 8bEsR_2--aAk2~l7VX~FZ_f_~dkmYZhaa8kmb

Dana Vidlášová

vedoucí služby
Tel.: 388 416 288 E-mail: Z8AkOf~-78Fy.Z4WHovw63hcT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Pečovatelská služba Oblastní charity Vimperk

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Vimperk

Kraj
Jihočeský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Dana Vidlášová

Registrační číslo služby
5194908

Poslání a cíle

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

a) dohled nad těžce postiženým dítětem nebo dospělým občanem

b) doprovod při procházce

c) doprava 

 

Další informace

 Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Službu poskytujeme ve Vimperku a spádových obcích, dále v Nových Hutích.