Dům klidného stáří Pravětín

Adresa:

Pravětín 23, 385 01 Vimperk

Provozní doba:

Celoroční pobytové zařízení pro seniory, služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty:

- ředitelka:                         388 412 738, 731 402 993, markova@fch-vimperk.czreditel@vimperk.charita.cz 

- sociální pracovnice:        388 412 735, 733 220 649, 731 604 549, socialni@fch-vimperk.cz,

                                          socialni.DKS@vimperk.charita.cz 

- vrchní sestra:                  388 412 739, 731 402 994, hubackova@fch-vimperk.cz,

                                          vrchni.sestra.DKS@vimperk.charita.cz 

- sesterna:                         388 412 736

- pracovnice přímé péče:  731 604 489, 731 604 490

- účetní:                             388 412 734, ucetni@vimperk.charita.cz 

- kuchyně:                         388 416 737

Poslání:

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Chceme  umožnit takto znevýhodněným lidem prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 lůžek. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu života a rozvíjení sociálních kontaktů. 

Zařízení poskytuje tyto služby:

 • ubytování (v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích)
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena:

osobám od 60 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny

Zařízení si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti zájemce z těchto zákonných důvodů:

 • nedostatečná kapacita, všechna lůžka jsou obsazena

dle § 91 odst. 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

(žádost je zařazena do evidence čekatelů)

 • zdravotní stav osoby žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

dle § 91 odst. 3 písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

dle § 36 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • osoba žadatele není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

dle § 91 odst. 3, písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

dle § 36 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

dle § 91 odst. 3, písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

dle § 36 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

dle § 91 odst. 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • osoba žadatele nemá sníženou soběstačnost, situace žadatele nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

dle § 49 odst. 1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

dle § 91 odst. 3, písm. d) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zásady poskytované služby:

 • vlídnost
 • empatie
 • ochota
 • slušnost

Cíl:

Klientovi je sociální služba poskytována dle jeho individuálních potřeb a přání. Klient má pocit bezpečí, má zajištěnou fyzickou i psychickou pohodu, svobodně se rozhoduje o svém způsobu života v zařízení, má potřebné sociální kontakty, aktivně tráví volný čas dle svých možností a zájmů. Klient může žít v zařízení do konce života důstojně a bez bolesti.

Proč si vybrat právě domov pro seniory v Pravětíně?

Domov má pouze 36 lůžek, nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, má vlastní kuchyni, která je schopna připravit jídla domácí kuchyně dle přání klientů. Péči zajišťuje během dne i v noci dostatečný počet pečovatelek i zdravotních sester. Zařízení má vlastní prádelnu, kapli, venkovní terasu, ve všech pokojích jsou elektricky polohovatelná lůžka a signalizační zařízení pro případ přivolání pomoci. Předností domova je jeho umístění na klidném místě s krásnou šumavskou přírodou v okolí a vlídný personál, který respektuje individuální potřeby každého klienta.

FOTOGALERIE PRAVĚTÍN

Průvodce sociální službou (dokument pdf)

Žádost - Dům klidného stáří Pravětín (dokument pdf)

Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)

Ceník (dokument pdf)

Domácí řád (dokument pdf)

Směrnice – stížnosti (dokument pdf)

Projekt je realizován díky dotaci MPSV a Jihočeského kraje.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0