Dům klidného stáří Pravětín

Adresa:

Pravětín 23, 385 01 Vimperk

Provozní doba:

Celoroční pobytové zařízení pro seniory, služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty:

- ředitelka:                         388 412 738, 731 402 993, markova@fch-vimperk.cz

- sociální pracovnice:        388 412 735, 733 220 649, 731 604 549, socialni@fch-vimperk.cz

- vrchní sestra:                  388 412 739, 731 402 994, hubackova@fch-vimperk.cz

- sesterna:                         388 412 736

- pracovnice přímé péče:  731 604 489, 731 604 490

- účetní:                             388 412 734

- kuchyně:                         388 416 737

Poslání:

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Chceme  umožnit takto znevýhodněným lidem prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 lůžek. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu života a rozvíjení sociálních kontaktů. 

Zařízení poskytuje tyto služby:

 • ubytování (v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích)
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):

 • senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny
 • přijímáme seniory se zdravotním postižením:
  • tělesným
  • smyslovým
  • duševním
  • mentálním

Okruh osob, kterým služba určena není:

 • osoby, které nemají sníženou soběstačnost z důvodu věku
 • osoby, jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby trpící akutní infekční nemocí
 • osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití
 • osoby vyžadující nepřetržitou 24 hodinovou osobní asistenci 

Cíle služby:

 • individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho zdravotní stav a jeho potřeby
 • zajistit uživatelům klid a pocit bezpečí
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času, podpora seberealizace uživatelů
 • vytvářet podmínky pro udržení a rozvíjení sociálních kontaktů (s rodinou, přáteli, vrstevníky)

Domov se nachází v malé obci Pravětín u Vimperka uprostřed krásné šumavské přírody. Služby našeho domova jsou vhodné pro seniory, kteří uvítají klidné prostředí stranou města, v okolí domova je možné spatřit pasoucí se koně, daňky či srnky. Další předností našeho domova je malá kapacita – pouze 36 lůžek, která umožňuje rodinnější atmosféru a individuální přístup ke každému.

FOTOGALERIE PRAVĚTÍN

Formulář žádosti o umístění ke stažení (dokument pdf)

Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)

Ceník (dokument pdf)

Domácí řád (dokument pdf)

Směrnice – vyřizování stížností (dokument pdf)

Projekt je realizován díky dotaci MPSV a Jihočeského kraje.