Nexus – krizová pomoc

/dle § 60 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách/

Sídlo:

Krátká 125, 385 01 Vimperk (1. patro)

Místo realizace služby:

Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v pronajatém prostoru v ul. Krátká 125 ve Vimperku.

Kontakty:

vedoucí služby a sociální pracovník: tel. 732 122 071

e-mail: centrum@fch-vimperk.cz, nexus@vimperk.charita.cz 

sociální pracovnice: tel. 739 739 886

ředitelka: tel. 731 402 993, e-mail: markova@fch-vimperk.cz, reditel@vimperk.charita.cz 

Provozní doba:

 

Den:

od (hod.)

do (hod.)

Pondělí

14:00

16:00 (terénní forma)

Úterý

14:00

16:00 (ambulantně)

Středa

14:00

16:00 (terénní forma)

Čtvrtek

14:00

16:00 (ambulantně)

Ve výjimečných situacích mimo tuto dobu (tel. 732 122 071).

Poslání:

Posláním služby Nexus je poskytnout pomoc osobám, které se ocitly v takové krizové situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví nebo i životě. Služby poskytujeme ambulantně i terénní formou přímo ve vlastním domácím prostředí, obracet se na nás mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních technik nabízíme pomoc v situacích, které se mohou zdát neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, bezvýchodná finanční situace, páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové problémy apod.)

Poskytujeme tyto služby:

sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence
 • další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Cíl služby:

 • pomoci osobám v krizi najít řešení jejich nepříznivé situace do té míry, aby bylo odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví,
 • pomoci osobám v krizi využít při řešení jejich situaci v co největší míře jejich vlastních sil a schopností

Cílová skupina

 • osoby v krizi, která je ohrožuje na zdraví či životě:
 • osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné, po těžkém úrazu
 • osoby, jejichž blízký je nevyléčitelně nemocný
 • osoby, které utrpěly ztrátu blízkého člověka
 • oběti násilí
 • oběti šikany (ve škole, na pracovišti, v rodině)
 • osoby, jež ztratily smysl života, chuť žít
 • osoby, které se ocitly ve zvlášť nepříznivé situaci finanční, neví, jak dál
 • osoby, které se cítí osamělé, opuštěné
 • osoby, které se ocitly bez domova

Služba je poskytována bez úhrady uživatele.

Jak lze požádat o službu:

Telefonicky: 732 122 071, 739 739 886

e-mail:         centrum@fch-vimperk.cz, nexus@vimperk.charita.cz 

osobně:       Krátká 125, Vimperk (1. patro)

 

Příručka pro uživatele (dokument pdf)

Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)

Směrnice – vyřizování stížností (dokument pdf)

Služba je financována z dotace KÚ (z rozpočtu MPSV) a z dotace města Vimperk.Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0