Pečovatelská služba OCH Vimperk

Sídlo

Krátká 125, 385 01  Vimperk

Kontakt:

- vedoucí služby: 731 402 992, e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz, vedouci.PS@vimperk.charita.cz 

- ředitelka: 731 402 993, e-mail: markova@fch-vimperk.cz, reditel@vimperk.charita.cz 

- kancelář: 388 416 288, Krátká 125, 385 01  Vimperk

Poslání

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Cílová skupina

Službu poskytujeme :

 • lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb (biologických, psychických, sociálních či duchovních)
 • rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cíle služby:

 • umožnit uživatelům setrvání ve svém domácím prostředí i při ztrátě soběstačnosti v základních životních dovednostech
 • poskytovat podporu či pomoc dle individuální potřeby, podporovat uživatele v jeho životním stylu, podporovat udržení kvality jeho života
 • podporovat uživatele v rozvíjení sociálních kontaktů, předcházet sociálnímu vyloučení uživatele služby
 • poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

 • dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, dospělým občanem
 • doprava
 • masáže zad (jen Prachatice)

 

Jak postupovat, pokud potřebujete pečovatelskou službu (formát pdf)

Žádost o pečovatelskou službu - formulář (formát pdf)

Pravidla pro uzavření smlouvy (formát pdf)

Směrnice – vyřizování stížností (formát pdf)

Ceník PS od 1. 9. 2019 (formát pdf)

 

 

Projekt je financován z těchto zdrojů:

Jihočeský kraj, město Prachatice, město Vimperk, město Volary, obec Čkyně, obec Stachy, obec Zdíkov, obec Zálezly, obec Bohumilice, obec Vacov, obec Nicov, obec Sv. Maří, městys Strážný, obec Radhostice