Služba pro rodiny s dětmi

Kontakty:

Adresa:  Krátká 125, 385 01 Vimperk
Telefon:  732 122 071, 739 739 886
E-mail:   centrum@fch-vimperk.cz, SASR@vimperk.charita.cz 

Místo poskytování:

a) Krátká 125, 385 01 Vimperk
b) domácnosti na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Čas poskytování služby

pondělí:            7:30 – 11:30 (z toho 9:00 – 11:30 – terénní forma)

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

úterý:              7:30 – 11:30 (terénní forma)

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

středa:             7:30 – 11:30 (z toho 9:00 – 11:30 – terénní forma)

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:30 – 19:00)

čtvrtek:           7:30 – 11:30 (terénní forma)

                   12:00 – 16:00 (terénní forma), (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

pátek:              7:30 – 11:30

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

 

Poslání služby:

Naším posláním je pomáhat rodinám s dětmi v krizové sociální situaci, kterou nedokáží rodiče sami překonat a která je dlouhodobě pro dítě nepříznivá. Poskytujeme podporu či pomoc rodinám zejména při problémech s péčí o dítě, s výchovou a vzděláním dítěte, s vedením domácnosti včetně hospodaření s finančními prostředky. Pomáháme rodinám s dětmi při uplatňování jejich práv, při vyřizování běžných záležitostí, při sociálním začleňování. Formou sociálně terapeutických činností pomáháme řešit neshody v rodině, pomáháme jednotlivým členům rodiny osvojovat si potřebné dovednosti a schopnosti, které jim umožní řešit svou nepříznivou situaci vlastními silami.

Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, služby poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v domácnosti.

Cíle služby:

 • všestranný rozvoj dítěte v rodině, která se dlouhodobě ocitla v nepříznivé sociální situaci
 • posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti
 • řádná péče o dítě, výchova i vzdělávání dítěte
 • správné vedení a udržování domácnosti včetně hospodaření s financemi
 • začleňování rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • stejné šance dětem bez ohledu na sociální postavení
 • zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, dosažení nejvyšší možné odborné kvalifikace
 • vedení řádného způsobu života, prevence negativních společenských jevů, které ohrožují vývoj dítěte
 • fungující rodina plnící své základní funkce
 • zajištění lékařské péče u dětí (zdravotní pojištění, preventivní prohlídky dětí ...)

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat a která ohrožuje vývoj dítěte (dětí) v rodině
 • rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem negativních jevů (narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a závislost na dávkách státní sociální podpory …)
 • rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

Služba zajišťuje tyto základní činnosti:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při výchově dítěte
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování udržování domácnosti a při vedení hospodaření
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (vedení k řádnému způsobu života)
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (nácvik sociálních kompetencí nutných při hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech, na školách)
 • pracovně výchovná činnost s dětmi (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností dítěte)
 • podpora v oblasti vzdělávání dětí (zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání, podpora před vstupem dítěte do školy, pomoc při neprospěchu dítěte ve škole, pomoc v případě nevhodného chování dítěte, příprava dětí do školy, doučování dětí)
 • podpora vhodných volnočasových aktivit dětí, rodin s dětmi

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod do školy, k lékaři, na úřady …

sociálně terapeutické činnosti

 • vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností a schopností

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s vlastní korespondencí adresované úřadům, institucím

Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti:

 • doprava rodičů za účelem vyřizování běžných záležitostí, které je nutno vyřídit mimo Vimperk a není možné využít veřejnou dopravu
 • tisk, kopírování dokumentů

Jak lze požádat o službu:

Telefonicky:              732 122 071,  739 739 886, 731 619 805

Osobně na adrese:  Krátká 125, 385 01 Vimperk

E-mailem:                 centrum@fch-vimperk.czSASR@vimperk.charita.cz 

 

Uzavření smlouvy (dokument pdf)

Vnitřní pravidla poskytování služby (pro uživatele) (dokument pdf)

Směrnice - vyřizování stížností (dokument pdf)

 

 

Zdroje financování:

OPZ_barevne

Jihočeský kraj

Město Vimperk

MPSV

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0