vrchní sestra

  • Tel.: 731 402 994

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům klidného stáří Pravětín - vedoucí zdravotnického úseku