charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 724 065 613, 731 604 439, 731 604 549
 
Krátká 125, Vimperk, 385 01

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Posláním ošetřovatelské služby /domácí péče/ je poskytovat ošetřovatelskou péči dle indikace lékaře v domácnosti pacienta.

Služba je poskytována zdarma, je hrazena ze zdravotního pojištění.

 Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstačností, kteří z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zajištění ošetřovatelské péče v domácnosti.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Marková - ředitelka vrchní sestra - garant služby