Charitní pečovatelská služba - Čkyně


  • Tel.: 388 423 131, 723 780 611, 731 402 993
 
Čkyně 55, Čkyně, 384 81

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

a)   dohled nad těžce postiženým dítětem nebo dospělým občanem

b)      doprovod při procházce

c)      doprava

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Služba je poskytována v obci Čkyně, Bohumilice, Zálezly, Lčovice, Vacov 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Marková - ředitelka vedoucí pečovatelské služby - pracovník sociálních služeb