Charitní pečovatelská služba - Vimperk


  • Tel.: 388 416 288, 731 402 992
 
Krátká 125, Vimperk, 385 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

a) dohled nad těžce postiženým dítětem nebo dospělým občanem

b) doprovod při procházce

c)  masáž zad

d) doprava 

 

 Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Službu poskytujeme ve Vimperku a spádových obcích, dále v Nových Hutích. 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Marková - ředitelka vedoucí pečovatelské služby - vedoucí projektu