Služba pro rodiny s dětmi


  • Tel.: 388 412 738, 739 739 886
 
Krátká 125, Vimperk, 385 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

potravinová pomoc

 

Naším posláním je pomáhat rodinám v nepříznivé životní situaci. Poskytujeme podporu či pomoc zejména při problémech s bydlením, zaměstnáním, při zadlužení, radíme, jak vést domácnost, jak hospodařit, jak vychovávat děti, jak se s nimi učit. Formou sociálních technik pomůžeme při neshodách v rodině či ve společnosti. 

Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, podporujeme rodiny v tom, aby se naučily řešit problémy samostatně vlastními silami. Snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení těchto rodin. Pomáhat můžeme i dětem, které samy požádají o pomoc.

Podporujeme aktivní trávení volného času dětí, zejména z méně podnětného sociálního prostředí.

 

Pomoc poskytujeme ambulantní formou nebo přímo v domácnosti.

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Dana Marková - ředitelka sociální pracovnice - pracovník sociálních služeb