Tříkrálová sbírka

TKS

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.

Letošní rok bude sbírka probíhat jak fyzicky, tak online.

Kdy a kde se bude koledovat:

Vimperk 1. 1. - 16. 1. 2022
Zdíkov 1. 1. - 16. 1. 2022
Stachy 1. 1. - 16. 1. 2022
Sv. Maří 7. 1. 2022
Buk 1. 1. - 16. 1. 2022
Nicov 1. 1. - 16. 1. 2022
Horní Vltavice 1. 1. - 16. 1. 2022
Čkyně 1. 1. - 16. 1. 2022
Lenora 1. 1. - 16. 1. 2022
Šumavské Hoštice 5. 1. - 6. 1. 2022

Rozmístění statických kasiček:

Kostel Vimperk
Kostel Čkyně
Kostel Vacov
Kostel Žár
Kostel Bohumilice
Kostel Stachy
Kostel Sv. Maří
Kostel Horní Vltavice
Obecní úřad Zdíkov
Knihovna Stachy
Šumavské Hoštice - obchod s potravinami

Aktuální informace naleznete na webu Tříkrálové sbírky.

Jak přispět bezpečně?

Na webu Tříkrálové sbírky najdete online kasičku, do které můžete přispět přímo Charitě Vimperk.

online koleda

Můžete také využít online platbu pomocí QR kódu (vpravo) nebo prostřednictvím bankovního převodu na níže uvedený účet.

Číslo účtu:

66008822/0800

Variabilní symbol:

777920801

(Pro přispění právě naší Oblastní charitě Vimperk uvádějte prosím tento variabilní symbol.)

 

 

 

 

 

QR Vimperk22

Aktuální situace     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA A COVID-19

Jak přispět pomocí QR kódu?

  1. Ověřte, zda máte ve svém chytrém telefonu nainstalovánu aplikaci mobilního bankovnictví.
  2. Přihlaste se v telefonu do aplikace mobilního bankovnictví.
  3. Zvolte způsob úhrady QR kódem.
  4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a sejměte QR kód.
  5. Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz, zadejte částku, kterou chcete přispět a platbu potvrďte

 


Tříkrálová sbírka 2020

Od 1. do 14. ledna 2020 probíhala ve Vimperku a jeho okolí Tříkrálová sbírka, která letos slavila již 20. výročí.

Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v ČR. Její výsledek je závislý na ochotě stovek dobrovolníků, kteří se do této sbírky po celé České republice každoročně zapojí. U nás na Vimpersku jste mohli potkat jednu z 27 skupinek koledujících králů. Velké poděkování patří všem těmto malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla uskutečnit. Děkujeme také především všem štědrým dárcům, z nichž mnozí i letos netrpělivě vyhlíželi koledníky, kteří jim přinášeli Boží požehnání. 

Výtěžek sbírky, který činí 199 073,- Kč, bude využit na podporu našich terénních sociálních služeb a domova pro seniory v Pravětíně. 

Ze srdce děkujeme, že nám pomáháte pomáhat a přejeme mnoho dobrého v roce 2020.
 

 

Koordinátor Tříkrálové sbírky:

Simona Vidlášová, tel.: 606 311 245, e-mail: trikralovasbirka@vimperk.charita.cz